เจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้ Social Media

7 April 2020 | Posted By : Big Creative

เจาะกลุ่มเป้าหมายจากการใช้ Social Media

แน่นอนว่าในปัจจุบัน Social Media เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของคนเกือบทุกคนบนโลกใบนี้ ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทำให้การติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกขึ้น แต่ทุกคนบนโลกย่อมมีความ’ต่าง’เสมอ และนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงความต่างเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ Social Media มากยิ่งขึ้น

เราสามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายโดยวัดจากพฤติกรรมการใช้ Social Media แต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันโดยสามารถแบ่งออกเป็นแต่ละกลุ่มตาม Generation ได้ดังนี้

       Credit: https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html


Baby Boomer

          กลุ่มอายุระหว่าง 56-74 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 โดยเป็นยุคที่เพิ่งเริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้และอยู่ในช่วงการพัฒนาเทคโนโลยี จึงมีการใช้สื่อ Social Media ช้ากว่ากลุ่มคนอื่นๆ โดยคนในกลุ่มนี้มีความสนใจสื่อ Social Media ได้แก่ Line ร้อยละ 97, Youtube ร้อยละ 94 และ Facebook ร้อยละ 92 โดยคนในกลุ่มนี้มักใช้ Social Media เพื่อการสื่อสารกับคนในกลุ่มเดียวกัน มักมีการแชร์และส่งข่าวสารกันในกลุ่มเดียวกันเองและสร้าง Community ใน Social Media กับในกลุ่มคนที่มีความชอบคล้ายๆกันหรือเป็นคนในกลุ่มเดียวกันนั่นเอง

Generation X
          กลุ่มอายุระหว่าง 41-55 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 คนกลุ่มนี้เริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี เพราะเป็นกลุ่มที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นกลุ่มคนทำงาน มีความเปิดกว้างและพร้อมที่จะทดลองใช้สื่อใหม่ๆ สื่อ Social Media ที่คนกลุ่มนี้สนใจได้แก่ Line ร้อยละ 99, Facebook และ Youtube ร้อยละ 97 และ Messenger ร้อยละ 83 คนกลุ่มนี้มีการปรับตัวในการใช้ Social Media ส่วนใหญ่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารในการทำงานและหาข้อมูล

Generation Y
          กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 23-40 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 คนกลุ่มนี้คุ้นเคยกับการใช้ Social Media เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เติบโตมากับการใช้เทคโนโลยี คุ้นเคยกับการใช้อินเตอร์เน็ต โดยคนกลุ่มนี้มีการใช้ Social Media คือ Line และ Youtube 99% , Facebook 98% และ Messenger 94% โดยคนกลุ่มนี้มีการใช้ Social Media อย่างเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่ในการติดต่อสื่อสาร แต่ยังรวมไปถึงการหาข้อมูล การซื้อสินค้า การใช้บริการต่างๆจากช่องทาง Social Media อีกด้วย

Genration Z

          กลุ่มที่อายุต่ำกว่า 23 ปี เกิดหลังจากปีพ.ศ. 2540 คุนกลุ่มนี้โตมากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้ Social Media อย่างคล่องแคล่วและรวมเร็ว เน้นการนำเสนอแบบ Real time ไม่เคยใช้ชีวิตโดยไม่มี Internet โดยคนกลุ่มนี้ใช้ Social Media ดังนี้ Youtube 99%, Line 97% และ Facebook 91% โดยคนกลุ่มนี้แทบจะเรียกได้ว่าใช้ Social Media เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน มีการลงรูป โพสต์รูป ตลอดเวลา

          นอกจากการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตาม Generation แล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความชอบ Lifestyle หรือพฤติกรรมในการใช้ Social Media ในแต่ละช่องทาง ในการทำการตลาดออนไลน์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายควรศึกษาพฤติกรรมในการใช้ Social Media และ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้นำเสนอคอนเทนต์ให้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา 

BIG CREATIVE  ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook  www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email  bigcreativethailand@gmail.comCopyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com