การใช้ Influencer ในการทำการตลาดออนไลน์

7 April 2020 | Posted By : Big Creative

การใช้ Influencer ในการทำการตลาดออนไลน์

ในการทำการตลาดออนไลน์เทรนด์การสร้างคอนเทนต์ในช่องทาง Social Media ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหา (Content Creator) ได้ทั้งนั้น แต่ผู้ที่จะสามารถทำให้เนื้อหาดูโดดเด่นและแตกต่าง เป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ในการนำเสนอเนื้อหาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือเหล่า Influencer นั่นเอง

ทำความรู้จักกับ Influencer/Brand Ambassador และ KOL

          เมื่อก่อนเราคงจะคุ้นเคยกับคำว่า พรีเซนเตอร์ (Presenter) ในยุคสมัยที่โฆษณาในจอโทรทัศน์ได้รับความนิยม มักมาควบคู่กับการใช้พรีเซนเตอร์ในการนำเสนอ แต่เมื่อเริ่มมีช่องทาง Social Media เข้ามา พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปมีการเสพโฆษณาจากหลายช่องทางมากขึ้นทำให้การใช้ Presenter ดูเหมือนจะไม่ได้ผลไปซะทีเดียว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้เห็นการใช้ชีวิตของตัวพรีเซนเตอร์ที่แบรนด์เลือกใช้ในช่องทางออนไลน์มากขึ้น

          นักการตลาดจึงสร้างคำว่า Brand Ambassador ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนที่มีบุคลิกและลักษณะการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับแบรนด์และดูเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์นั้นจริงๆ ซึ่งในการทำโฆษณาหรือการทำการตลาดก็จะใช้ Brand Ambassador ที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์ด้วยนั่นเอง แต่คนก็ยังรู้สึกว่า Brand Ambassador ก็ยังดูห่างไกลกับตัวเองอยู่ โดยผู้บริโภคกลับกลายมาเชื่อบุคคลใกล้ตัว หรือบุคคลที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับตน มีไลฟ์สไตล์ ความชอบ ที่ใกล้เคียงกับตน หรือเชื่อบุคคลที่สามารถยืนยันและรับประกันได้ว่าใช้สินค้าจริงๆ เกิดการรีวิวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆที่ทำให้ผู้บริโภคคล้อยตามและเชื่อในการรีวิวมากขึ้น จนทำให้เกิดคำว่า Influencer นั่นก็คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดย Influencer ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือโด่งดัง แต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางด้านความคิด การใช้ชีวิต ความสวยความงาม การท่องเที่ยว อาหารการกิน การตัดสินใจซื้อ และเทคโนโลยีเป็นต้น ซึ่งต่อมาได้เกิดคำอีกหนึ่งคำนั่นคือ KOL (Key Opinion Leader) ผู้มีอิทธิพลทางความคิด คนกลุ่มนี้จะเป็นสายให้ข้อมูล ให้ความรู้ สามารถแนะนำและให้ความรู้ในสิ่งที่ต้นเชี่ยวชาญหรือในด้านที่ตนถนัดนั่นเอง

Influencer ช่วยแบรนด์ได้อย่างไร

1. สร้าง Awareness
          การใช้ Influencer ช่วยสร้างให้เกิดการรับรู้แบรนด์ ในการทำการตลาดออนไลน์ในช่วงแรกนั้นจำเป็นมากที่จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างการรับรู้ให้คนรู้จัก การใช้ Influencer เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะสร้างการรับรู้แบรนด์ของคุณผ่านผู้ติดตามของ Influencer คนนั้น รวมไปถึงยังสามารถเลือก Influencer ที่มีผู้ติดตามตรงกับกลุ่มเป้าหมายในการทำการตลาดออนไลน์เพื่อทำให้ทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างตรงเป้าหมายและเป็นที่รู้จัก

2. สร้างความน่าเชื่อถือ

ในบางครั้งสิ่งที่แบรนด์กำลังจะนำเสนออาจทำให้กลุ่มเป้าหมายมองว่าเป็นการโฆษณาเกินไป จึงอยากได้ตัวแทนในการรีวิวและเป็นคนที่ยืนยันความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์  โดยการใช้ Influencer มาเป็นตัวแทนในการยืนยัน การทดลองใช้ การพูดถึงข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์ จึงทำให้การใช้ Influencer มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่แบรนด์จะออกมาพูดถึงสรรพคุณและข้อดีของตนเพียงอย่างเดียว   

3. กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

          แน่นอนว่า Influencer สามารถชักจูงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ ด้วยลักษณะและบุคลิกของ Influencer ที่มีผู้ติดตามอยู่แล้ว รวมกับเป็นผู้นำด้านพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ ทำให้มีฐานผู้ที่ติดตามอยู่แล้ว คนกลุ่มนี้จึงมีวิธีการที่สามารถชักจูงหรือโน้มน้าว ด้วยคำพูดที่ว่า ไม่มีไม่ได้แล้ว ของมันต้องมี หรือ ไม่มีคือพลาด เป็นต้น คำเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์คุณได้อย่างแน่นอน

การเลือก Influencer ให้เหมาะสม

การพิจารณาเลือก Influencer มีหลักในการพิจารณา ‘5Cs’ ได้แก่

1. Character
      
บุคลิกและลักษณะที่ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีผู้ติดตามสูงก็ได้ แต่เป็นคนที่มีบุคลิกที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ ดูมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย       

2. Charisma

มีเสน่ห์ดึงดูด ไม่ใช่แค่ความสวย ความหล่อ แต่จะต้องเป็นคนที่มีสเน่ห์ ดึงดูด สามารถโน้มน้าวใจและชักจูงกลุ่มเป้าหมายได้

3. Communication Skill

มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอสิ่งที่แบรนด์จะสื่อออกมาในรูปแบบของตนเองได้ ยกตัวอย่าง บางครั้งแบรนด์พยายามเขียนสคริปต์เกี่ยวกับข้อดีของผลิตภัณฑ์ให้ Influencer จึงต้องศึกษาเพื่อทำให้เล่าถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเป็นธรรมชาติที่สุด เพื่อที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อในสิ่งที่สื่อสารออกไป

4. Comfortable

สบายๆ เป็นกันเอง พูดง่ายๆคือใช้ความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเข้าถึงได้

5. Clean & Clear

จะต้องไม่รับการรีวิวซ้อนกัน หรือติดสัญญากับแบรนด์อื่นๆ เนื่องจากจะทำให้กลุ่มเป้าหมายสับสนหากใช้ Influencer ที่ติดสัญญากับแบรนด์อื่นในสายของผลิตภัณฑ์เดียวกัน  

          เรียกได้ว่าการใช้ Influencer สามารถช่วยการทำการตลาดออนไลน์ได้มากมายเลย แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ โดยพิจารณาจาก สามารถเป็นตัวแทนของแบรนด์ได้ มีภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ สามารถโน้มน้าวได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และข้อสุดท้ายต้องอยู่ในงบประมาณด้วยนะ ลองใช้ Influencer ในการทำการตลาดออนไลน์รับรองว่าช่วยกระตุ้นยอดขายของคุณขึ้นมาได้อย่างแน่นอน 

BIG CREATIVE  ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook - www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email - bigcreativethailand@gmail.com

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com