การทำคอนเทนต์เพิ่มยอดธุรจกิจได้อย่างไร

7 April 2020 | Posted By : Big Creative

การทำคอนเทต์เพิ่มยอดธุรกิจได้อย่างไร ?
รับทำการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ รับทำSEO

 

การทำคอนเทนต์บทความ (Content) ไม่ใช่ทุกคนที่ทำคอนเทนต์แล้วจะประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มยอดธุรกิจ

ได้เสมอไป เพราะมีปัจจัยหลายอย่างในการทำคอนเทนต์เพื่อให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ 

.

 

1. Contentช่วยให้กลุ่มคนรับรู้เรื่องราวของแบรนด์

บทความคุณภาพจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแบรนด์ผ่านการเล่าเรื่อง โดยเพิ่มมูลค่า ด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อกลุ่มเป้าหมายเข้ามาอ่านหรือดูคอนเทนต์จะรับรู้เรื่องราวที่แบรนด์พยายามจะสื่อสารและเกิดภาพจำที่ดีต่อตัวแบรนด์ได้ โดยการ

เล่าเรื่องที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ผสมผสานกับการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ทำให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นคุณค่าของแบรนด์ได้นั่นเอง

.

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์


การทำคอนเทนต์ที่ดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ หากมีการทำคอนเทนต์จะทำให้แบรนด์ดู Trust น่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภค

การสร้างคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาโดนใจกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้คนหลงรักแบรนด์เราทันที แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้ศึกษาข้อมูล และ

รายละเอียดอย่างถี่ถ้วนคอนเทนต์นั้นก็จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน Sensitive

เช่น การศึกษา วัฒนธรรม เชื้อชาติ และ การเมือง เป็นต้น

.

3. เพิ่มมูลค่าและยอดขาย


การทำคอนเทนต์สามารถกระตุ้นการตัดสินใจผู้บริโภคเป้าหมายได้ หากทำคอนเทนต์ดีสามารถกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย

มีความต้องการสินค้า เรียกได้ว่าการทำคอนเทนต์ประสบความสำเร็จ ทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอน

.

4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย


คอนเทนต์ที่ดีจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิด Loyalty ในตัวแบรนด์ ซึ่งการทำคอนเทนต์

ในลักษณะนี้จะต้องอาศัยการทำอย่างต่อเนื่องและมีความเสมอต้นเสมอปลาย เพราะถือว่าหากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว

จะต้องรักษามาตรฐานและสร้างคอนเทนต์ให้คนหลงรักแบรนด์มากขึ้นไปเรื่อยๆ

.

5. เพิ่มการรับรู้และเข้าถึง


การทำคอนเทนต์ช่วยให้เพิ่มการมองเห็นของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น หรือเรียกว่าช่วยในการทำ SEO เมื่อแบรนด์มีการลงคอนเทนต์อย่างต่องเนื่อง

และสม่ำเสมอ ก็มีโอกาสที่จะติดอยู่อันดับต้นๆในการหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายใน Search Page ทำให้มีคนเห็นแบรนด์มากขึ้นและมีโอกาส

ที่จะมาเป็นลูกค้าของเราได้มากขึ้นเช่นกัน

CLICK -----> ผลงานการตลาดออนไลน์  

.


 BIG CREATIVE   ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook  www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email  bigcreativethailand@gmail.comCopyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com