ทำการตลาดออนไลน์แล้วไม่ได้ผล

7 April 2020 | Posted By : Big Creative

เคยสงสัยไหมว่าทำไมทำการตลาดออนไลน์ไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ซักที เสียเงินไปเยอะกับการทำการตลาดออนไลน์แต่ทำไมยอดขายไม่เพิ่มขึ้น วันนี้เรามีวิธีการที่จะช่วยให้คุณลองเช็คว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้การทำการตลาดออนไลน์ของคุณไม่ไปถึงไหนซักที

1. วัตถุประสงค์ของการทำการตลาดออนไลน์ไม่ชัดเจน
          การกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญและเป็นตัวแปรหลักที่จะทำให้การสื่อสารการตลาดในช่องทางออนไลน์นั้นประสบผลสำเร็จ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดออนไลน์จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร และจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้วย เนื่องจากบางครั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดออนไลน์จะถูกตั้งเป้าให้เกิดการเข้าถึงมากที่สุด แต่การเข้าถึงนั้นเป็นการเข้าถึงเฉยๆไม่ได้มีการซื้อหรือสนใจธุรกิจของคุณได้ อย่าลืมว่าการเข้าถึงสามารถเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้คนเข้าถึงได้ แต่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ว่าผู้ที่เข้าถึงจะต้องสนใจและกลับมาซื้อ ใช้สินค้าและบริการของคุณเท่าไหร่

2. ไม่รู้จักตัวเองดีพอ
          ในการทำการตลาดออนไลน์จะต้องรู้เป้าหมาย Goal ของธุรกิจตัวเอง และรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้นำเสนอได้อย่างถูกต้อง เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการลงเนื้อหาในแต่ละครั้งก็ไม่สามารถช่วยทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้หากเป้าหมายของธุรกิจกับเนื้อหาที่เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ไม่สอดคล้องกัน

3. เลือกเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ไม่ถูกต้อง
          ในการทำการตลาดออนไลน์จำเป็นจะต้องรู้เครื่องมือในการทำรวมไปถึงการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ หากเลือกเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ตรงกับธุรกิจของคุณการทำการตลาดออนไลน์จะไม่ได้ผลทันที ยกตัวอย่าง หากคุณตั้งวัตถุประสงค์ที่ดี มีเนื้อหาที่ดี แต่คุณเลือกเครื่องมือในการทำผิด ก็ไม่สามารถทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้หรือไปถึงเป้าหมายได้ช้าลงนั่นเอง อธิบายให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของคุณคือตัดกระดาษออกเป็น 4 ส่วนให้ได้มากที่สุด โดยมีอุปกรณ์คือกรรไกร คัตเตอร์และมีด ซึ่งตัดกระดาษได้เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน ก็เหมือนกับการทำการตลาดออนไลน์ที่คุณต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมนั่นเอง

4. ไม่ศึกษากลุ่มเป้าหมาย

ในการทำการตลาดออนไลน์การศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะบ่งบอกว่าคุณประสบผลสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ไหม และจะสอดคล้องกับการเลือกใช้เครื่องมือรวมไปถึงเนื้อหาที่จะนำเสนออีกด้วย ควรจะศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายมีไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรและจะซื้อสินค้าของเราอย่างไร เราจะทำอย่างไรให้การทำการตลาดออนไลน์ของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเครื่องมือมากมายในการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่าง การทำ PERSONA ซึ่งเคยเขียนไว้ในบทความก่อน

5. ไม่มีข้อมูลความรู้เพียงพอ

ไม่มีความรู้เบื้องลึกเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์มากพอ เพราะในการทำการตลาดออนไลน์มีรายละเอียดในแต่ละเครื่องมือมากมาย หากไม่เชี่ยวชาญจริงๆจะทำให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละเครื่องมือที่ใช้ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการทำการตลาดออนไลน์ได้

6. เวลาเป็นตัวแปรสำคัญ

  บางครั้งการทำการตลาดออนไลน์ก็ไม่ได้ผลโดยทันที จะต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเวลาที่เหมาะสมก็จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ในบางครั้งเมื่อทำการตลาดออนไลน์ในระยะแรกอาจไม่ได้ผล แต่จะได้ผลในระยะยาว และต้องอาศัยการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้การทำการตลาดออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้

BIG CREATIVE  ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook - www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email - bigcreativethailand@gmail.com

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com