การใช้ Website ในการทำการตลาดออนไลน์

7 April 2020 | Posted By : Big Creative

การใช้ Website ในการทำการตลาดออนไลน์

เว็บไซต์เป็นพื้นฐานของการทำการตลาดออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางอื่นๆได้หลายช่องทาง เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้าง กำหนดทิศทางและควบคุมได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถออกแบบให้ตรงความต้องการได้ เว็บไซต์เปรียบเสมือนบ้านหรือหน้าร้านที่กลุ่มเป้าหมายมักจะเข้ามาดูข้อมูลหรือดูความน่าเชื่อถือ จึงทำให้นักการตลาดต้องหันกลับมาสนใจในการทำเว็บไซต์ให้ดีนั่นเอง

เว็บไซต์ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างไร

1. ช่วยเรื่องการทำ SEO
          การทำ SEO กับการทำ Website เรียกได้ว่าเป็นของคู่กันเลย การออกแบบเว็บไซต์ การลงข้อมูล เนื้อหา ที่มีคำ Keyword จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นเป็นอันดับต้นๆ ใน Search Page นั่นทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกมองเห็นเป็นอันดับต้นๆ จึงมีโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะกดเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น

2. ช่วยเรื่อง In-Bound Marketing
          In-Bound Marketing เป็นการทำการตลาดรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยเป็นการตลาดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เน้นการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและกลับเข้ามาหาแบรนด์ของคุณเองหรือเรียกว่าการ’ดึงดูด’ ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์และเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ ในยุคนี้เป็นยุคของการแสวงหาข้อมูล เว็บไซต์จึงเป็นอันดับแรกๆในการใช้หาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ มีประโยชน์ และเป็นที่ต้องการ รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย
 
3. เพิ่มความน่าเชื่อถือ
          ในการทำการตลาดออนไลน์เว็บไซต์เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ หากมีการทำการตลาดในช่องทางอื่นๆแต่ไม่มีเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลก็อาจทำให้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั้นลดลงได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ให้ดูมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลที่เป็นจริง มีช่องทางที่ติดต่อได้ อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเว็บไซต์เปรียบเสมือนบ้านหรือร้านค้า การจะทำให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับการจัดการและการออกแบบให้เหมาะสม

4. เป็นช่องทางในการซื้อ-ขายสินค้า E-Commerce
          เว็บไซต์ในปัจจุบันถูกออกแบบให้ตอบโจทย์โดยเป็นช่องทางในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ นอกจากจะเป็นช่องทางในการซื้อ-ขายแล้ว ยังเป็นช่องทางในการชำระเงิน(Payment) และติดตาม(Tracking) ได้อีกด้วย ตอบโจทย์การทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างครบวงจร 

5. ตอบวัตถุประสงค์การทำการตลาดออนไลน์
          เว็บไซต์เป็นตัวช่วยในการตอบวัตถุประสงค์ออนไลน์ เช่น
           - การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการขาย เน้นการขายสินค้าและบริการ ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชัน คือ มีการทำเว็บไซต์ที่มีช่องทางการชำระเงิน มีการ Tracking สินค้าได้  มีช่องทางสำหรับตอบคำถามลูกค้า สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

          - การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คือใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท  แจ้งข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับบริษัท

          - การใช้เว็บไซต์ในการสร้าง Content คือการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนอเนื้อหา ให้ความรู้  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

                นี่เป็นแค่ตัวอย่างรูปแบบของการทำเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ของของธุรกิจ จริงๆแล้วในการทำเว็บไซต์อาจจะใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในหลายๆข้อก็ได้ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจเพื่อให้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BIG CREATIVE  ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
Website  www.bigcreativethailand.com
Facebook - www.facebook.com/bigcreativethailand 
Email - bigcreativethailand@gmail.com

 

 

ข้อมูลจาก หนังสือ Digital MarketingCopyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com