การทำ Digital Marketing ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร

6 April 2020 | Posted By : Big Creative

 

การทำ Digital Marketing ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหน ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ Digital Marketing หรือการตลาดออนไลน์กันทั้งนั้น ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ เป็นทางเลือกในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท วันนี้เราจะมาบอกถึง 6 เหตุผลที่ทำไม บริษัทของคุณต้องทำ การตลาดออนไลน์

1. สร้างการรับรู้และจดจำกับแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้น

โดยการนำเสนอความเป็นตัวตนของแบรนด์ลงในคอนเทนต์ เพื่อเผยแพร่ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ในแต่ละคอนเทนต์ที่แบรนด์เผยแพร่ออกไปในแต่ละสื่อ มีความเป็นตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ถึงตัวแบรนด์ และสามารถจดจำเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้

2.  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

การทำการตลาดออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและแม่นยำกว่า เนื่องจากสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกได้ทั้งลักษณะทางประชากร ตำแหน่งที่อยู่ ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรม ได้ด้วย

3.  การเพิ่มยอดขาย 

การใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ ซื้อ ขาย สิ้นค้าและบริการออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว ที่สามารถเพิ่มยอดขายจากการทำการตลาดออนไลน์ได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในปัจจุบันมีอีกหลายธุรกิจที่สามารถเพิ่มยอดขายจากช่องทางออนไลน์ได้เหมือนกัน

4.  เป็นฐานข้อมูลที่ดี 

การใช้ประโยชน์จากการทำการตลาดออนไลน์ คือการเก็บข้อมูลที่ได้จากสื่อออนไลน์ต่างๆ เราสามารถดูข้อมูลการใช้งาน ความชอบ พฤติกรรม และสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ดีในการกำหนดกลยุทธในแผนการทำการตลาดได้

5.  สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม

ช่องทางออนไลน์สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับแบรนด์ได้ง่ายขึ้น และในทางเดียวกันแบรนด์ก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการมีส่วนร่วมหรือเกิดการตอบสนองบางอย่างมากกว่าแค่ดู (Call to action)

6.  สามารถวัดผลได้

การทำการตลาดออนไลน์สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน สามารถดูจำนวนผู้ที่เข้าถึงได้ มากไปกว่านั้นยังสามารถรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชม หรือ เข้ามามีส่วนร่วมกับสื่อที่เรานำเสนอออกไปด้วย ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้เรารู้ผลของการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูล ในการพัฒนาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางการตลาดได้

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์ในการทำการตลาดออนไลน์เท่านั้น โดยการที่จะทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จจะต้อง มีการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และ วางแผนการทำการตลาดให้ชัดเจน ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความถัดไปBIG CREATIVE  ที่ปรึกษาด้าน Marketing อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาดเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ Offline Marketing และ Online Marketing .

ติดตามผ่านช่องทาง 
website  www.bigcreativethailand.com
Facebookwww.facebook.com/bigcreativethailand 
Emailbigcreativethailand@gmail.comCopyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com