คำศัพท์อีเว้นท์ที่คุณต้องรู้

13 December 2017 | Posted By : Event & Organize

คำศัพท์อีเว้นท์ยอดฮิตที่คุณต้องรู้
BC รับจัดงานแสดงสินค้า อุปกรณ์ออกงานอีเว้นท์ งานประชุม 

.

A : Ambience 

พูดถึงสิ่งที่เป็นโครงสร้างหรือสื่อประชาสัมพันธ์ในงานอีเว้นท์ของแบรนด์สินค้า ที่หลงเหลือเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศหลังจากจบงานอีเว้นท์แล้ว

เช่น จัดงานริมหาด แล้วทิ้งร่มหรือเก้าอี้ผ้าใบไว้ให้คนในพื้นที่ใช้เป็น Ambience หรือทำเป็นสวนขนาดใหญ่แล้วทิ้งไว้ให้เป็น  Ambience ในพื้นที่นั้น 

B : Back Stage

อาชีพของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีเว้นท์บนเวที มีบทบาทมากกับคิวการเเสดงบนเวที โดยผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Back Stageมักจะเเต่งกายชุดดำคอยปล่อยคิวนักเเสดง พิธีกร หรือโชว์ต่างๆหลังเวที  

D : Duplicate

กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมอีเว้นท์ เกิน 1 ครั้งในอีเว้นท์เดียวกัน เพราะเวลาทำข้อมูลเพื่อการวัดผล ถ้าพบว่ามีการ Duplicateของกลุ่มเป้าหมายมากๆ ข้อมูลนั้น ก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่

ผู้จัดต้องการได้ 

E : Evaluate 

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Eva (อีวา) คือ การประเมินผลการทำงานหลังจากจบงานอีเว้นท์นั้น ๆ การ Eva ไม่เครียดมากถ้างานออกมาอย่างที่นำเสนอ แต่จะเป็นเรื่องที่น่าหวาดผวามากสำหรับ

ผู้จัดงานถ้ามีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นภายในงาน 

F : Function

อาจใช้เรียกห้องจัดงานอีเว้นท์ว่าเป็น Function Room  หรือใช้แบ่งโซนที่เป็นหน้าที่ของพนักงานผู้ดูแลกิจกรรม 

G : Guest Speaker 

หมายถึง วิทยากรรับเชิญที่มาร่วมงาน หรือผู้ที่ได้รับเชิญมาเป็นแขกบนเวทีนั้น ๆ เช่น การบรรยายในวันนี้ เรามี Guest Speaker ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกคน

H : Hang 

การนำอุปกรณ์หรือ Equipment  ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์ไปแขวนไว้บนเพดานของสถานที่จัดงานนั้น ๆ เช่น การ Hang ไฟ, Hang เครื่องโปรเจคเตอร์

I : Inspiration 

เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนองานอีเว้นท์ ที่ควรจะต้องบอกที่มาของอีเว้นท์ที่เราจะนำเสนอ ว่ามี Inspire มาจากอะไร 

J : Job 

ใช้เรียกการทำงานอีเว้นท์แต่ละงาน เช่น เดือนนี้มีอีเว้นท์กี่  Job หรืออีเว้นท์นี้ ปิด Job  

L : Lght & Sound 

ระบบของแสง-เสียง ที่มีอยู่ในงานอีเว้นท์ เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สร้างบรรยากาศของงาน ที่จะทำให้ผู้ชมสร้างสรรค์ จินตนาการและการรับรู้ร่วมกับงาน 

M : Mapping 

เทคนิคของการฉายภาพด้วย Multimedia ล่าสุด ที่นับว่าทันสมัยที่สุดในยุคนี้ เป็นการฉายภาพลงบนพื้นผิวของฉากที่มีรูปทรงเรขาคณิต หรือฉายภาพไปบนอาคาร หรือ สิ่งก่อสร้างที่มีพื้นขาวโดยใช้ลูกเล่นของการแยกภาพหรือ Multimedia ทำให้ภาพเกิดมิติและเปลี่ยนรูปไปตามการถ่ายทอดหรือเรื่องราวในการนำเสนอ 

N : Need 

ใช้เรียกบูธเล็ก ๆ ที่นำเสนอหรือขายผลิตภัณฑ์ในงานอีเว้นท์นั้น ๆ ส่วนใหญ่ Kiosk จะเป็นรูปแบบของบูธขายสินค้า ที่มีพนักงานแนะนำสินค้าอยู่ด้วย 

O : Organizer 

เป็นชื่อเรียกบริษัทจัดอีเว้นท์ในเมืองไทย

 P : Pretty 

ใช้เรียก Staff กลุ่มหนึ่งในงานอีเว้นท์ ที่ใช้รูปร่างหน้าตาเป็นสื่อในการสร้างจุดสนใจ และสร้างความรื่นรมย์ให้กับผู้มาร่วมงานมักมีหน้าที่ดูแลต้อนรับแขก VIP เชิญผู้บริหารขึ้นสู่เวที ต้อนรับหน้างานหรือบริเวณทางเข้า รวมถึงการแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่ม Staff ที่ช่วยให้งานอีเว้นท์ดูสดชื่นและมีสีสันมากขึ้น 

Q : Questionnaire 

แบบสอบถามที่มักใช้เป็นเอกสารประเมินการจัดงาน ส่วนใหญ่ใช้กับงานสัมมนาหรืองานเทรนนิ่ง

R : Rehearsal 

การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ โดยบางผลิตภัณฑ์อาจคิดกิจกรรมอีเว้นท์มาเพื่อการแจก Sampling โดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่แล้ว การแจก Sampling มักจะต้องสร้างให้เกิด 

ความต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การซื้อสินค้า ถึงจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ 

T : Timetable 

เป็นตารางของฝ่ายผลิตงานอีเว้นท์ที่ทำขึ้นเพื่อการนัดหมายและความเข้าใจ ที่ตรงกันของการซ้อมคิว หรือการติดตั้งโครงสร้างงานต่างๆ และ เป็นเอกสารที่ใช้ในการควบคุมเวลาในการจัด

อีเว้นท์นั้นอีกด้วย

U : Utilize 

การนำโครงสร้างหรืออุปกรณ์ ประกอบฉากต่างๆ ในงาน อีเว้นท์มาใช้ใหม่ โดยการลอกวัสดุปิดผิวเดิมออก และนำวัสดุปิดผิวชุดใหม่มาปิดทับ ทำให้สามารถนำโครงสร้างนั้น ๆ

ไปใช้ได้หลายครั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดอีเว้นท์ 

V : Visualize 

เป็นกลุ่มคนอีเว้นท์ที่อยู่ในส่วนของการสร้างสรรค์ ที่สร้างภาพจากจินตนาการ และความคิดของครีเอทีฟที่นำเสนองาน ให้ออกมาเป็นภาพเสมือนจริง เพื่อให้ผู้จ้างงานและคนจัดอีเว้นท์เข้าใจภาพที่ตรงกันได้ 

W : Window Dispay 

เป็นรูปแบบการจัด  Display อีเว้นท์ที่ลักษณะการจัดวางผลิตภัณฑ์ต่างๆเหมือนการจัดวางในห้างสรรพสินค้า มาเป็นรูปแบบในการนำเสนอ เช่น การจัดวางผลิตภัณฑ์ภายในงาน

ด้วยรูปแบบ Window Display 

X : X-Treme 

คือ แนวคิดของการจัดงานรูปแบบหนึ่ง ที่มีรูปแบบของความท้าทายและกิจกรรมของอีเว้นท์ในแบบที่แสดงผาดโผน เหมาะสำหรับกิจกรรมอีเว้นท์กลางแจ้งหรือลานกว้าง มักมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นวัยรุ่นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่

Y : Year Plan 

เป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี  ซึ่งใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะสามารถนำโครงสร้างสำหรับการจัดกิจกรรมหนึ่งมาใช้กับกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ เพื่อการประหยัดงบประมาณ การทำ Year Plan อาจทำโดยฝ่ายการตลาดเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือให้ Event Organizer วางแผนการทำ Year Plan มาให้ก็ได้เช่นกัน .

 

 

BIG CREATIVE  ผู้จัดงานอีเว้นท์อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาด

เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ

Offline Marketing และ Online Marketing . ติดตามผ่านช่องทาง website - www.bigcreativethailand.com

facebook - www.facebook.com/bigcreativethailand email - bigcreativethailand@gmail.com

 

แหล่งที่มา : MKT EVENT MAGAZINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com