ทำอย่างไร? ให้คนมาแน่นบูธในทุกการจัดงานอีเว้นท์

13 December 2017 | Posted By : Big Creative

ทำอย่างไร? ให้คนมาแน่นบูธในทุกการจัดงานอีเว้นท์
BC รับจัดงานแสดงสินค้า จัดนิทรรศการ รวมไปถึงยกระดับศักยภาพ SME ประเทศไทย

 

แบรนด์ส่วนใหญ่ มีช่องทางการขายเพียงแค่ช่องทางเดียว (Single Channel Marketing) คือการขายทางหน้าร้านค้า พอเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นก็หันมา

ใช้การตลาดช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น (Multi-Channel Marketing) และ การตลาดข้ามช่องทาง (Cross-Channel Marketing) ตามลำดับ แต่ด้วยสมรภูมิการค้ามีการ

แข่งขันรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคมีความสลับซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องชิงไหวชิงพริบและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันอีก จนล่าสุดเพื่อให้ผู้บริโภคง่าย

ต่อการซื้อขายสินค้าจึงเกิดเป็นการตลาดผสานช่องทางทั้งหมด (Omni-Channel Marketing) เพื่อสามารถมัดใจและเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด

 

 

การสร้างกระแสก่อนวันงาน

อย่าปล่อยให้โอกาสแรกในการประชาสัมพันธ์หลุดลอยไป เพราะนอกจากแจ้งผู้ที่สนใจและคนที่มาร่วมงานให้รู้ข้อมูลของแบรนด์คร่าวๆ แล้วการสร้างกระแสก่อนวันงานยังเป็นช่อง

ทางให้แบรนด์ได้  ตระเตรียมและกะเกณฑ์อุปกรณ์หรือของแจกให้สอดคล้องกับจำนวนคนด้วย โดย แบรนด์สามารถ Promote ได้หลายช่องทางผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ

Blog , Webinar , Podcast , Facebook ไปจนถึงวิธีการส่งอีเมลล์ 

.

ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร

หน้าที่ดังกล่าวควรเป็นของคนในองค์กร หรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ และเจ้าของตำแหน่งนี้ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี

และ มีวาทศิลป์เพื่อสร้างความเป็นกันเองพร้อมช่วยดันยอดคนเข้าบูธอย่างต่อเนื่อง

.

บูธแสดงสินค้ามากมายในงานเดียวกัน บูธของแบรนด์คุณต้องสะดุดตา 

ข้อแรก - ป้ายที่ใช้ต้องชัดเจนทั้งภาพและรายละเอียด ข้อที่สอง - ดึงความสนใจด้วยข้อความบนป้ายที่เสนอทางออกให้ปัญหาที่ผู้มาร่วมงานกำลังอยากได้

ทางแก้ไข(Pain Point) ข้อที่สาม - บูธต้องอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่ายและเป็นจุดที่ผู้ชมงานหนาแน่น ข้อสุดท้าย - แสงสว่างภายในบูธต้องเพียงพอ จัดเเสงจุดที่เป็นไฮไลท์

สำคัญเพื่องดึงกลุ่มคนเข้ามาสนใจภายในบูธ

.

เน้นให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม 

หลังดึงคนมาเข้าบูธได้แล้ว ก็ต้องตรึงพวกเขาให้อยู่ด้วยนานที่สุดผ่านกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ เช่น เกมตอบคำถามแทรกข้อมูลแบรนด์และจับผิดภาพ ส่วนรางวัลที่มอบให้เห็นควร

เป็นตัวอย่างสินค้า หรือของที่ระลึกสื่อถึงแบรนด์โดยทั้งหมดจะเกิดประโยชน์มากมาย ทั้งสร้างการจดจำ กระชับความสัมพันธ์กับผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

.

รวบรวมความคิดเห็นหลังจบงาน

แม้ปิดจบงานไปแล้วแต่งานยังไม่จบสมบูรณ์ เพราะต้องมีการติดตามผลงานผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากช่องทางการติดต่อที่ได้มาจากผู้มาร่วมงานโดยข้อมูลดังกล่าว

สามารถนำไปต่อยอดสู่การแจ้งข้อมูล Promotion หรือความคืบหน้าต่างๆ รวมไปถึงสิ่งที่อยากให้แบรนด์ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือแก้ไขเมื่อไปออกบูธด้วย ส่วนหากมีการถ่ายวีดีโอ

ไว้ก็สามารถตัดต่อเป็นประมวลภาพแล้วโพสต์ขึ้นสื่อ Online เพื่อใช้ Promote แบรนด์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

.

 

BIG CREATIVE  ผู้จัดงานอีเว้นท์อย่างครบวงจรของประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์-วางแผนทางการตลาด

เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกช่องทางทั้งในรูปแบบ

Offline Marketing และ Online Marketing . ติดตามผ่านช่องทาง website - www.bigcreativethailand.com

facebook - www.facebook.com/bigcreativethailand email - bigcreativethailand@gmail.com

 

 

แหล่งที่มา : MAKETEER MAGAZINECopyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com